My first article in NewspaperMy first article in Newspaper

Keratan akhbar pertama sewaktu mengadakan pameran kumpulan sewaktu ketika dulu.. aku yang baju dot dot tu

Comments